top of page

Pogoji poslovanja

  • 1. Splošno

Ti splošni pogoji poslovanja veljajo za storitve, objavljene na spletni strani wonder-esthetic.com. Splošni pogoji poslovanja so uporabniku spletne strani prosto dostopni na spletni strani. Šteje se, da je z naročilom storitve v kakršnikoli obliki uporabnik seznanjen s temi splošnimi pogoji in da jih v celoti sprejema. Pogoji poslovanja veljajo tudi za naročila preko telefona in E-pošte.

  • 2. Naročanje storitev

 

Na spletni strani wonder-esthetic.com uporabnik izbere storitev in se o njeni izvedbi dogovori po telefonu, spletni strani ali E-pošti. 

  • 3. Izključitev odgovornosti

 

Za škodo, ki bi nastala ob morebitni nepravilni uporabi produktov ne odgovarjamo. Produkte naročnik uporablja na lastno odgovornost. Nismo odgovorni za vsebino, ki jo katerikoli uporabnik objavi na spletni strani. Pridržujemo si pravico do spremembe ali brisanja katerekoli vsebine, za katero ugotovimo, da ni primerna. Prav tako nismo odgovorni za škodo, nastalo zaradi nedelovanja spletne strani.

  • 7. Varovanje podatkov

 

Skladno z Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679) izjavljamo, da bomo pridobljene spodaj omenjene podatke o naročniku hranili za namene vodenja evidence naročnikovih storitev in jih uporabljal za namene izvajanja naročenih storitev. Pridržujemo si  pravico shranjevati osebne podatke naročnika v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

Moreladesign.com lahko o naročnikih storitev zbira naslednje podatke: ime in priimek, telefonsko številko, spol, elektronski naslov. Pridobljene osebne podatke bo moreladesign.com uporabljal za vodenje statistik in v trženjske namene. Uporabnik lahko kadarkoli pisno zahteva, da se njegove osebne podatke izbriše iz baze podatkov. Osebni podatki uporabnika so skrbno varovani v skladu z veljavnimi predpisi. Uporabnik storitev pred izvedbo storitev podpiše izjavo, da se strinja z navedenemi pogoji.

  • 8. Pravilnost podatkov

Vsak naročnik uporablja vse storitve spletnega mesta na lastno odgovornost in v celoti jamči za točnost in pravilnost podatkov, ki jih posreduje na spletno mesto. Prepovedan je vnos neresničnih podatkov oziroma uporaba podatkov drugih oseb.

  • 9. Reševanje sporov

 

Wonder-esthetic.com si bo prizadeval po svojih najboljših močeh morebitne spore reševati sporazumno.

 

 

Ljubljana, 7.4.2022

bottom of page