top of page

Pogoji poslovanja

 • 1. Splošno

Ti splošni pogoji poslovanja veljajo za storitve, objavljene na spletni strani www.wonder-esthetic.com. Splošni pogoji poslovanja so uporabniku spletne strani prosto dostopni na spletni strani. Šteje se, da je z naročilom storitve v kakršnikoli obliki uporabnik seznanjen s temi splošnimi pogoji in da jih v celoti sprejema. Pogoji poslovanja veljajo tudi za naročila preko telefona in E-pošte.

 • 2. Naročanje storitev

 

Na spletni strani wonder-esthetic.com uporabnik izbere storitev in se o njeni izvedbi dogovori po telefonu, spletni strani ali E-pošti. 

 • 3. Izključitev odgovornosti

 

Za škodo, ki bi nastala ob morebitni nepravilni uporabi produktov ne odgovarjamo. Produkte naročnik uporablja na lastno odgovornost. Nismo odgovorni za vsebino, ki jo katerikoli uporabnik objavi na spletni strani. Pridržujemo si pravico do spremembe ali brisanja katerekoli vsebine, za katero ugotovimo, da ni primerna. Prav tako nismo odgovorni za škodo, nastalo zaradi nedelovanja spletne strani.

 • 4. Varovanje osebnih podatkov

 

Skladno z Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679) izjavljamo, da bomo pridobljene spodaj omenjene podatke o naročniku hranili za namene vodenja evidence naročnikovih storitev in jih uporabljal za namene izvajanja naročenih storitev. Pridržujemo si  pravico shranjevati osebne podatke naročnika v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

Wonder-esthetic lahko o naročnikih storitev zbira naslednje podatke: ime in priimek, telefonsko številko, spol, elektronski naslov. Pridobljene osebne podatke bo Wonder-esthetic uporabljal za vodenje statistik in v trženjske namene. Uporabnik lahko kadarkoli pisno zahteva, da se njegove osebne podatke izbriše iz baze podatkov. Osebni podatki uporabnika so skrbno varovani v skladu z veljavnimi predpisi. Uporabnik storitev pred izvedbo storitev podpiše izjavo, da se strinja z navedenemi pogoji.

Zagotavljamo vam 100 % varstvo in zaščito vaših osebnih podatkov po Zakonu o varstvu osebnih podatkov. Vse osebne podatke bomo hranili v tajnosti in jih ne bomo posredovali nikomur brez vašega predhodnega privoljenja. S podpisom pristopnega obrazca o nakupu storitve soglašate, da vaše podatke shranimo in uporabljamo v namene internega arhiva in statistike.

 • 5. Pravilnost podatkov

Vsak naročnik uporablja vse storitve spletnega mesta na lastno odgovornost in v celoti jamči za točnost in pravilnost podatkov, ki jih posreduje na spletno mesto. Prepovedan je vnos neresničnih podatkov oziroma uporaba podatkov drugih oseb.

 • 6. Reševanje sporov

 

Wonder-esthetic.com si bo prizadeval po svojih najboljših močeh morebitne spore reševati sporazumno.

 • 7. Pogoji poslovanja

 

Ti pogoji poslovanja urejajo uporabo vsebine spletne strani www.wonder-esthetic.com in predstavljajo celoten dogovor in razumevanje med podjetjem in posameznikom, ki uporablja vsebino. Z uporabo vsebine se strinajte, da boste spoštovali vse pogoje določene v tem besedilu. Lastnik spletne vsebine lahko kadarkoli z ali brez predhodnega obvestila spremeni pogoje. Spremembe pogojev poslovanja začnejo veljati za vse uporabnike po objavi spremenjenih pogojev na spletnem naslovu www.wonder-esthetic.com/pogoji-poslovanja. Odgovornost uporabnika je, da občasno prebere ta dokument in si tako zagotovi, da je uporaba vsebine v skladu s pogoji poslovanja.

 • 8. Ponudbe, promocije in druge vsebine

 

Tekstovna in slikovna vsebina na spletni strani je v lasti lastnika spletne strani. Uredništvo si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni ali odstrani katerikoli vidik vsebine, vključno s fotografijami, video in tekstovnimi informacijami.

 

 • 9. Pogoji nakupa in plačila

 

Vse pristojbine in dajatve na spletni strani (če obstajajo) so navedene in obračunane v evrih, razen če ni navedeno drugače. Wonder studio Ljubljana trenutno sprejema samo plačilo z bančnim nakazilom ali plačilo na lokaciji studia. Vse stranke morajo uporabljati veljavne podatke o plačilu. Vračilo vplačanih vrednosti v celotnem ali delnem znesku ni možno. Wonder studio Ljubljana lahko sprejme kakršnekoli razumne ukrepe za potrditev podatkov o plačilu in registraciji ter zbiranju podatkov. Strinjate se, da boste plačali vse stroške v primeru pravnega postopka in stroške izterjave, ki izhajajo iz kakršnihkoli prizadevanjza obračun zapadlih/neporavnanih zeskov. Stroški plačila za izvedbo storitve Wonder studia Ljubljana zapadejo ob naročilu in jih je potrebno plačati v celoti.

 • 10. Odpovedi terminov – posamezne storitve

 

V primeru odpovedi storitve manj kot 2 uri pred rezerviranim terminom vam bomo zaračunali celotno vrednost rezervirane storitve.

 • 12. Obveščenost

 

Strinjate se, da ste bili obveščeni o vseh podrobnostih in pogojih poslovanja.

 

 

Ljubljana, 23.12.2023

bottom of page